شارژ کنترلر

>شارژ کنترلر

شارژ کنترلر واسط بین پنل سولار و باتری بوده و ولتاژ و جریان مناسب برای شارژ باتری را تأمین می‌نماید.

  • شارژ کنترلر 60 آمپر 12-24 ولت تنظیم‌کننده ولتاژ و جریان شارژ بانک باتری‌های سرب-اسید در سیستم‌های سولار به منظور دریافت حداکثر توان شارژ از پنل‌های سولار در تمامی شرایط کاری شامل پنل‌های سولار دارای منحنی‌های I-V متفاوت، تغییرات شدت تابش خورشید در طول روز و در طول سال، تغییرات بار متناسب با نقطه کار در منحنی شارژ باتری و همچنین تغییرات دما

  • شارژ کنترلر 80 آمپر 24 ولت شارژ کنترلر 80 آمپر 24 ولت

    شارژ کنترلر 80 آمپر 24 ولت تنظیم‌کننده ولتاژ و جریان شارژ بانک باتری‌های سرب-اسید در سیستم‌های سولار به منظور دریافت حداکثر توان شارژ از پنل‌های سولار در تمامی شرایط کاری شامل پنل‌های سولار دارای منحنی‌های I-V متفاوت، تغییرات شدت تابش خورشید در طول روز و در طول سال، تغییرات بار متناسب با نقطه کار در منحنی شارژ باتری و همچنین تغییرات دما