از برترین تولیدکنندگان جهانی محصولات سولار و لوازم الکترونیکی