عمر مفید باتری : عوامل مؤثر و نگهداری بهینه

توسط |۱۴۰۰/۳/۲۹ ۶:۴۹:۱۵بهمن ۱۸ام, ۱۳۹۵|باتری, مطالب علمی و فنی|

اگر بخواهیم عمر مفید باتری‌های مورد استفاده ما نسبت به عمر مفید اعلامی از طرف سازنده کاهش نیابد، می‌بایست شرایط محیطی و همچنین شرایط بهره‌برداری از باتری را تا حد امکان به شرایط ایده‌آل اعلامی از طرف سازنده نزدیک نماییم.