مطالب علمی و فنی

>مطالب علمی و فنی

تاریخچه باتری : سیر تکامل باتری

توسط |۱۳۹۷/۲/۱ ۲۰:۰۱:۳۷مهر ۵ام, ۱۳۹۲|باتری, مطالب علمی و فنی|

در نوشتار « تاریخچه باتری » سیر مراحل تکامل باتری از ابداع آن توسط ایرانیان باستان از مواد اولیه بسیار ساده و در دسترس تا باتری‌های مدرن امروزی مورد استفاده در لوازم الکترونیکی و خودروها، مورد بررسی قرار گرفته است.

ماهیت نور و طیف الکترومغناطیسی

توسط |۱۳۹۷/۲/۱ ۲۰:۱۳:۰۱شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۱|انرژی خورشیدی, مطالب علمی و فنی|

در این نوشتار به توضیح « ماهیت نور و طیف الکترومغناطیسی » از جنبه‌ تئوری‌های مختلف موجود پرداخته شده و سپس، نحوه تبدیل انرژی تابشی خورشید به انرژی الکتریکی در پنل‌های سولار توضیح داده شده است.