معرفی شرکت راهبرد انرژی پاک

شرکت راهبرد انرژی پاک (با مسئولیت محدود) در سال ۱۳۹۱ آغاز بکار نموده و در زمینه عرضه محصولات سولار (خورشیدی) و لوازم جانبی الکترونیکی فعال است.